Eco-verantwoorde waterdamp haard

AFIRE eco-verantwoorde waterdamp haard is een hybride moderne en stijlvolle haard die werkt met water en zeer weinig elektriciteit. Het is de meest ecologische haard van allemaal. Hij heeft het bijkomende voordeel van perfecte veiligheid (koude vlammen) en een modern design dat in alle soorten installaties past. Het is ongetwijfeld de haard van de toekomst met de kleinste ecologische voetafdruk.

Milieuvriendelijke waterdamphaard
Ecologische haard
Eco-verantwoorde haard

Wat is een eco-verantwoorde haard?

Een eco-verantwoorde haard is een haard die een zeer beperkte impact heeft op het milieu. Daar die geen fossiele brandstoffen (gas) of vervuilende stoffen (hout) verbruikt bij de verbranding, is de elektrische waterdamphaard de meest milieuvriendelijke van allemaal. Hij is hoofdzakelijk gemaakt van metaal (hernieuwbaar) en verbruikt tijdens zijn hele levensduur alleen water en weinig elektriciteit voor de LED-lampjes. Bovendien stoot de waterdamphaard geen koolmonoxide (CO), polycyclische koolwaterstoffen (PAK’s), stikstofoxiden (NOx) of vluchtige organische stoffen (VOC’s) uit zoals een houthaard. Bovendien is er geen sprake van explosiegevaar zoals bij slecht onderhouden gashaarden (gaslekken) of die met een gebrek aan ventilatie. Ja, de damphaard is zeker de meest milieuvriendelijke en veiligste van allemaal.

%

Eco-verantwoorde waterdamphaard

%

Moderne haard en design zonder rookkanaal

%

Brandveiligheid waterdamp

%

Beperkingen !

Het haard concept voor de ecologische transitie

Voortaan moeten alle betrokkenen bij de bouw van gebouwen een ecologisch verantwoord woonbeleid integreren. Architecten, decorateurs en binnenhuisarchitecten die projecten bedenken die mensen verbinden met hun dagelijkse leefomgeving hebben dit begrepen. Om doeltreffend te zijn moet de eco-bouw of duurzame renovatie meer ecologische materialen en apparaten integreren. De waterdamphaard is het perfecte type decoratief vuur zonder enige vervuiling. Het is een haard die geen koolstof of schadelijke verbrandingsgassen uitstoot (slechts ultrafijne waterdamp). Het is een 100% veilige eco-verantwoorde haard, perfect voor de ecologische transitie.

Eco-bouw of duurzaam bouw is het creëren, restaureren, renoveren of herstellen van een gebouw door het zo milieuvriendelijk mogelijk te maken in elke fase van de bouw en later het gebruik. Wikipedia.

Haard voor de ecologische transitie

Voor wie is een eco-verantwoorde waterdamp haard bedoeld?

Een eco-verantwoorde haard is de oplossing waarmee u uw ecologische voetafdruk zo veel mogelijk kunt beperken, en vooral de schadelijke effecten van brandstoffen op het milieu. We zijn allemaal begaan met de bescherming van onze leefomgeving. Maar voor wie zijn milieuvriendelijke haarden vooral geschikt?

Voor toepassingen in woningen

De AFIRE eco-verantwoorde waterdamp haard wordt vooral aanbevolen bij woningrenovatie. Het is een haard voor de renovatie of aanpassing van huizen of flats die geen rookkanaal hebben. Het is ook de haard voor passiefhuis of energiezuinig gebouw. Maar het is ook de haard voor gezinnen die kiezen voor de totale veiligheid van koude vlammen. Ten slotte wordt deze ecologische haard zonder gevaarlijke verbrandingsgassen aanbevolen om de gezondheid van kinderen of kwetsbare mensen die bang zijn voor luchtvervuiling, niet te schaden.

In het kader van instellingen die publiek ontvangen

Het hotelwezen, restaurants en horeca, maar ook winkels en werkplaatsen zijn de laatste jaren voro meer warmte en ook gezelligheid gegaan. De installatie van een moderne open haard of vuurplaats is een perfecte manier om leven te brengen in de aankleding van openbare ruimten. Ontwerpers van ruimtes zijn echter verplicht te kiezen voor vermindering van broeikasgassen. Zij moeten ook projecten ontwerpen die rekening houden met het milieu. De elektrische waterdamphaarden van AFIRE bieden de ideale oplossing voor een levendige, 100% veilige en duurzame ecologische aankleding.

Decoratie-ideeën met AFIRE milieuvriendelijke haarden op Pinterest

Duidelijke en gedetailleerde prijsofferte binnen 24 uur